Sunday, June 27, 2010

माकड आणि डोंबारी

मकड़ा ने केला डोंबाऱ्या विरूद्ध संप,
म्हणाला पगार वाढवा,
रोज दोन पोळ्या सोबत,
में महिन्यात आंबा पण हवा.
YEARLY थोड़ी सूटी आणि
गळ्यात चांगला पट्टा असवा
डोंबारी म्हणाला H R कड़े जा.
HR कड़े जाता , तिथे समजले की
आधी लास्ट YEAR चा पर्फोमंस बघवा लागेल,
थोड़ी पाने इकडे तिकडे करून HR म्हणाले,
अप्रेझल तुला यावर्षी मिळणार नाय ,
तुझा पेर्फोमस या वर्षी एकदम वीक हाय,
तू थोड हार्ड work अजून कर ,
मग पाहू पुढच पुढे
हताश माकड परत डोंबाऱ्या कडे परत आला
पाहतो तर काय नव्या माकडा सोबत डोंबारी बसेलाला होता

आजकाल माकड नव्या माकडाला ट्रेन करताय
आपलं हाप प्याकेज त्याच्या सोबत शेअर करतंय.

No comments:

Post a Comment