Sunday, June 27, 2010

TONIC

कुठे आहेस ?
ऑफिसात
का ?
आरे काम आहे
मग मी काय करू इतका वेळ ?
मला क्या माहित ?
हे क्या उत्तर झालं ?
तू इतक्या लवकर का आलास ?


hmm ...
ये लवकर मी वाट बघतोय .
बर बाबा मी ट्राय करते

ती आली थोडी लवकरच
आणि वाट बघण्याची मजाच गेली
मी वैतागलो
म्हणालो , तुला उशीर ना होणार होत ?
मग ?
आरे मग आली ना लवकर
तीच तर गोची आहे

वाट बघण्याची माझा
तुला क्या समजणार
आपल्या जुन्या आठवणी
आठवायची मजा तुला
नाही उमगणार

ही वेळच मला तुझ्या
अधिक जवळ आणते
तुझ्या विरहानेच
तुझी जवळीक आजून
आजून मला भासते

तू नेहमीच उशिरा ये
माझ्या साठी प्लिज
आपलं प्रेम घटट
करण्याचं एकमेव TONIC

No comments:

Post a Comment