Monday, July 12, 2010

एक प्रेम कविता

सखे ग, नाही लिहिता येत प्रेमपत्र मला ,
तुझ्या वरच प्रेम व्यक्त करायला शब्दच नाही सापडत मला ,

सखे ग,पौर्णिमेच्या चंद्राशी तुझी तुलना नाही करवत ,
तुझ्याशी तुलना करण्या इतका तो सुंदर आहे,हेच मुळात नाही पटत.

सखे ग, तुला डोळे भरून पहाव अस खूप वाटत ,
पण माझीच तुला नजर लागेल,माझं मन खूप सतावत

सखे ग, प्रेमासाठी शपथ घेण नाही जमत
सतत सतत पुरावे देत बसणं बरं नाही वाटत.

सांगून सांगून थकलो,सांगू किती तुला
सतत सतत सांगण्याचा कंटाळा आला मला

No comments:

Post a Comment