Monday, July 19, 2010

आमच्या इथे

आमच्या इथे,लाईट जाते दिवसातनं दोनदा
आठ तास रेग्युलर आणि चार तास एक्स्ट्रा
आमच्या इथे, पाणी जातं आठवड्यातून तीनदा
येत बाकी चार दिवस आधना किवा मधना
आमच्या इथे,आहेत सोई सुविधा ही खूप
शाळा, हॉस्पिटले आणि इतर दुकान, मॉल ही खूप
आमच्या इथे नाही म्हंटल तरी आहेत सारे संस्कारात
भकारांती भांडणे जरी असली नेमात
आमच्या इथे सगळे रोज डेली सोप बघतात
टीव्ही वरच्या दुखांना उगाच हळहळतात
आमच्या इथे कोणी कोणाच्या मध्यात नाही पडत
थंडी आसो वा पावसाळा आपलं खुराडं नाही सोडत
आमच्या इथे दारांमागे होतात सन साजरे
बाहे मारो कोणी आसतात आत गुढी तोरणे
आमच्या इथे लाईफ उगाच नाही थांबत
बंद ,स्फोट ,पूर याला कुणीच नाही घाबरत
आमच्या इथे भूतकाळाला नाही काही स्थान
घड्याळ्या सारखं पुढे जाण याच आम्हाला भान

No comments:

Post a Comment