Thursday, November 17, 2011

पंखा ४

पंख्याच्या वाऱ्याने उष्मा जात नाही
म्हणून AC लावला
महिन्या भाराने विजेचं बिल आलं
आणि पंखा पुन्हा फॉर्मात आला

Sunday, November 6, 2011

पंखा ३

एकदा पंखा उलट्या दिशेत फिरला
आणि मग स्वतःच बुचकळ्यात पडला
खूप विचार केला
अन डोक्यात प्रकाश पडला
हवेचा एक झोत नुकताच येवून गेला होता.