Sunday, November 6, 2011

पंखा ३

एकदा पंखा उलट्या दिशेत फिरला
आणि मग स्वतःच बुचकळ्यात पडला
खूप विचार केला
अन डोक्यात प्रकाश पडला
हवेचा एक झोत नुकताच येवून गेला होता.

No comments:

Post a Comment