Thursday, November 17, 2011

पंखा ४

पंख्याच्या वाऱ्याने उष्मा जात नाही
म्हणून AC लावला
महिन्या भाराने विजेचं बिल आलं
आणि पंखा पुन्हा फॉर्मात आला

No comments:

Post a Comment