Thursday, January 19, 2012

शाळेचा मजा काही औरच होता

उन्हाळयाच्या सुटी नंतर मित्रांना भेटण्याचा ध्यास होता
शाळेचा मजा काही औरच होता
नवं कोर दप्तर नवी नवी छत्री
गावाला घडलेल्या नव्या गमतींची जंत्री
गमती सांगण्याचा आणि ऐकण्याचा काळ होता
शाळेचा मजा काही औरच होता

नव्या कोऱ्या पुस्तकाचा कोरा कोरा वास
नव्या वहीच्या कव्हर ला स्टीकर ची आरास
वहीच्या आत नेहमीच घोळ होता
शाळेचा मजा काही औरच होता

एक रुपयाचा वडा पाव
त्यात चार आण्याचा शेअर होता
तुटक्या फळीचा batball आणि
पुठ्याने टेनिस चा खेळ होता
शाळेचा मजा काही औरच होता

दिवस तसे चांगले,स्वप्नाळू डोळ्यांचे
स्वप्नांच्या आकारला लिमिट नव्हता
शाळेचा मजा काही औरच होता

तेव्हा वाट पाहायचो,
लवकर मोठं होण्याची
स्वतत्र लाईफ जगण्याची
या नव्या लाईफ चा झटका खूप हॉरर होता
आणि खरच
शाळेचा मजा काही औरच होता

Thursday, January 5, 2012

पंखा ५

एकदा पंखा बंद झाला
कारण विचारले तर
चक्कर आली असे म्हणाला
हसून हसून लोक वेडे झाले
आणि धक्का देऊन त्यांनी
पंखा सुरु केला