Friday, January 24, 2014

त ला त ध ला ध म ला म

त ला त ध ला ध म ला म 
अग एक चहा आण न ग 
(चहा कश्याला आता कडमडायला ?)
अग लिहायला बसलोय ना मी 
विचार  नको का यायला मला ?

त ला त ध ला ध म ला म 
काय लिहावं बर 
एखाद नाटक 
नको त्या पेक्षा 
दीर्घ कविता बरी ,
ते ही नको 
आजकाल तिला ही नाही कोणी वाली 

त ला त ध ला ध म ला म 
काय लिहाव बर ?
अग चहा मिळेल न ग ?
गरज आहे मला 
विचार नाही सुचत मला 

त ला त ध ला ध म ला म 
कादंबरी ला म्हणतो मम ,
इतिहासातली पात्र करतो जिवंत 
पण आधी आभ्यास करतो 
ती जुनी बखर चाळतो 

त ला त ध ला ध म ला म 
किती हे रटाळ 
नुसते टेक्निकल लिखाण 
झोप येतेय मला 

त ला त ध ला ध म ला म 
अग चहा नको मला 
डोळे जड झालेत 
झोपतो थोडा 
साहित्याचा इतका डोस 
आजच्या पुरता पुरे झाला 
त ला त ध ला ध म ला म