Monday, June 30, 2014

पंखा ७

पंखा जेव्हा फिरतो खूप ,
वंगण त्याच जुनं होतं. 
धूळ माखल्या पात्यामध्ये 
अन स्वतःच  हरवून बसतो. 
जळमटे काढली , तेल वंगण बदललं की 
पंखा पुन्हा जोसात फिरतो. 

No comments:

Post a Comment