Thursday, July 3, 2014

पंखा ८

पंखा एकदा पंखा बनून रहायला कंटाळला,
करियर बदलायचं ठरवून गाडीचं चाक झाला.
खड्डयात धडपडून, तापल्या रस्त्याचे चटके खाऊन,
आता चाक वैतागलय,
पुन्हा पंखा होण्यासाठी धडपडतय.  

No comments:

Post a Comment