Monday, December 8, 2014

पंखा ९

दोन पंखे आमने सामने ,
विरुद्ध दिशांत जोरात फिरत होते. 
गर्मी काही जात नव्हती ,
बिल मात्र वाढत होते.

No comments:

Post a Comment