Monday, November 30, 2015

पंखा १२


टेबलावरचा पंखा मान वर करून 
फुल स्पिड फिरत होता 
काय करतोस विचारलं 
सूर्या भोवती जमलेले ढग दूर सारतोय 
असं म्हणाला 

No comments:

Post a Comment