Sunday, June 27, 2010

जन्या जन्या

जन्या  जन्या

काय रे बा ?

प्यायलिस दारु ?

नाय रे बा ?

मग बाटलि अन चखना इथे कसा ?

 माला का माहित,रे बा

उघड आता तोंड ,चखना खातो ना?

नाय रे बा ?

उघड आता तोंड

हाह हाह हाह हाह..

No comments:

Post a Comment