Sunday, July 25, 2010

पोवाडा मुंबई च्या लाइफचा

सूर्य उगवला सकाळ झाली ,
चाललो आम्ही न्हाण्याला
लागली बायको डबा करायला
निघाली पोरे शाळेला

नऊ बरची लोकल आली
पकडला डबा बारावा
हाय हेलो आणि काय बोलो
ग्रुप होता नेहमीचा

पेपर ची ती देवघेव झाली
वाचती सारे रडगाणी
विषय मिळता नवा तिथे
आणि उधाण आले चर्चेला

वाटप झाले पाण्याचे अन
वाटला प्रसाद कुणी शिर्डीचा
समदुख्याचे जत्थे उतरले
आले स्टेशन व्ही टी ना....

गर्दी मिसळता दहा गाड्याची
झाला मोठा कल्लोळ
धावे कुणी बस साठी
डावी हाथ कुणी taxi ला

ऑफीस येत धावू लागलो
चुकवण्या तो लेटमार्क
समोर पाहता मस्टर
आणि जीव पडला भांड्यात

झाले सुरु रहाटगाडे
पडला ढीग फायलींचा
लंच ला खाल्ली पोळी भाजी
अंन प्यायला चहा नेमाचा

दिवसाचा तो खेळ संपला
सुटले ऑफिस सहाला
साडेसहा ची फास्ट पकडली
लटकलो आम्ही दाराला

आलो थकून नाक्यावरती
फोन आला बायकोचा
आणा एक भाजी साधी
अन आहो साबण संपला न्हाण्याचा

येता घरी बसलो शांत ,
गोंगाट सुरु पोरांचा
टि व्ही चे ते भिकार प्रोग्राम
बायको बसली पाहण्याला

जेवलो शेवटी भाजी भाकरी
टेकले अंग गादीला
डोळा लागला ,दिवस संपला
दिवस संपला लाइफचा
दिवस संपला लाइफचा

1 comment: